Glécklesch sinn ass en Choix

Postée le 26/12/2020
02:27 101 vues

LOCKDOWN X-MAS MESSAGE

"GLÉCKLESCH SINN AS EN CHOIX"